Tarmo Mõru

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Seisan metsa eest. Kuna suured puud mõjutavad kliimat lokaalselt.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah!   Kas te olete… Continue reading Tarmo Mõru

Tuuli Tolmov

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, kui kogukond seda soovib   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku… Continue reading Tuuli Tolmov

Neeme Danziger

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Nii ja naa, tahan enne asjaoludega tutvuda.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Olen valmis aga see ei tähenda, et… Continue reading Neeme Danziger

Riido Raja

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Ja. Seisan selle eest, et määrata kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, kuid lageraiet ei saa välistada, see on teatud juhtudel siiski mõistlik ja vajalik. Lisan, et olen üle 20 aasta tegelenud metsa kasvatamise ja varumisega.… Continue reading Riido Raja

Anzori Barkalaja

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Loomulikult.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Põhimõtteliselt küll. See peaks aga toimuma koostöös teadlastega, et tuvastada erinevate inimtegevuste keskkonnamõjud… Continue reading Anzori Barkalaja

Aare Mikk

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. ei   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Aare Mikk