Reet Kõvask

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, seisan küll.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Kindlasti olen.   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades… Continue reading Reet Kõvask

Romet Piller

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, reiepiirangud on olulised ja kmrge avaliku huviga piirkondades peavad raieotsused sündima koostöös kogukonnaga ja väga läbimõeldult.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi… Continue reading Romet Piller

Rein Janno

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Kindlasti. Kui muidu ei saa, siis peavad olema väga kaalukad põhjused.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Kõrgendatud avaliku huvega… Continue reading Rein Janno