Ivar Puuram

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Kindlasti tuleks lõpetada lageraied, selleks on olemas paljud muud võimalused kuidas meie metsi majandada.On arvendusraied ,sanitaarraided,valgustusraided   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral… Continue reading Ivar Puuram

Mart Ruumet

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Olen nõus . Küsimus eeldaks , et vastusena seisan selle eest , aga ei kujuta ette kus peaks seisma , lihtsalt pooldan seda seisukohta. Konkreetselt on Toris riigile kuuluv liigirikas mets (Virula mets) , mis… Continue reading Mart Ruumet

Triini Viks

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Triini Viks