Aase Sammelselg

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah. Eeldan seejuures, et kõrgendatud avaliku huviga ala määramisel kaalutakse põhjalikult ka erametsaomanike huvisid.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.… Continue reading Aase Sammelselg

Ivar Raig

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. jah, lisaks taotlen RMKomanduses olevate alade munitsipaliseerimist   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus… Continue reading Ivar Raig

Dein-Tom Tõnsing

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah seisan. Vajame enda ümber loodus keskkonda kus inimesed saavad tervislikult aega veeta ja nautida ka visuaalselt elurikast kooslust.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need… Continue reading Dein-Tom Tõnsing

Norbert Kaareste

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Norbert Kaareste