Velvo Väli

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah. Pean lageraiet võimalikuks vaid äärmisel juhul. Ka sellisel juhul tuleks raiutav loodus asendada võimalikult suures koguses.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi… Continue reading Velvo Väli

Laila Talunik

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Rakvere linnas majandataks emetsa püsimetsa alusel, korraldatakse ainult vajalik hooldus võimaldades linnainimestel sportida, jalutada jne. Seni kuni keegi ei tule seda muutma siis eraldi punktina välja toodud pole. See on Rakvere tavapraktka   Kas te… Continue reading Laila Talunik

Marika Kundla

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah.   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Marika Kundla