Tarmo Lehiste

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Ei seisa. Seisan selle vastu, et sellistele aladele saaks teha kaevandusi. Raiepiirangute osas peaks leidma kompromissi kohaliku kogukonna ja metsaomaniku vahel. Juhul kui mingid piirangud kehtestatakse tuleb need omanikele ka kompenseerida.   Kas te olete… Continue reading Tarmo Lehiste

Reio Randmaa

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Reio Randmaa