Heli Peetsmann

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. oleneb metsa seisukorrast ja asukohast, kui on haige mets tuleks temaga tegeleda, kui on asustatud piirkonna lähedal siis tuleb kaaluda raiepiiranguid   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja… Continue reading Heli Peetsmann