Steve Truumets

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, KAH aladel peaks lageraie kindlasti keelatud olema.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis… Continue reading Steve Truumets

Triin Vellemäe

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah. Samas pooldan kindlasti metsade hooldamist ja uuendamist ning vastavat tegutsemist juhul, kui mingil põhjusel võiks suurem hulk puid kahjustatud saada (kasvõi üraski tõttu).   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku… Continue reading Triin Vellemäe