Brenda-Marietta Pukk

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, olen lageraie ja metsade vale majandamise vastu.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, sest ma hoolin Maa tulevikust… Continue reading Brenda-Marietta Pukk

Tarmo Lehiste

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Ei seisa. Seisan selle vastu, et sellistele aladele saaks teha kaevandusi. Raiepiirangute osas peaks leidma kompromissi kohaliku kogukonna ja metsaomaniku vahel. Juhul kui mingid piirangud kehtestatakse tuleb need omanikele ka kompenseerida.   Kas te olete… Continue reading Tarmo Lehiste

Tiina Lobja

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Tiina Lobja

Aare Ets

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Raasiku valla üldplaneeringu koostamise lõppfaasis 2019 lõpp-2020 algus oli Aruküla männiku hoidmine kõige põletavam teema. Lõpuks saime ikkagi ministeeriumilt heakskiitva otsuse ja üldplaneering kehtestati 2020 mais.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga… Continue reading Aare Ets