Ülle Kivirähk

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah. Olen metsakaitsja ja hoian dialoogi valla ja RMKga, et võimalikult vähe lageraieid tuleks Saku metsa. Kahjuks erametsaomanikega ei ole aega tegeleda, nad isegi ei teata vallale kui lageraiet teevad.   Kas te olete valmis… Continue reading Ülle Kivirähk