Juhan-Mart Salumäe

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Põhimõtteliselt, kuid Viljandi linnas metsa kui sellist otseselt ei ole.   Kas te… Continue reading Juhan-Mart Salumäe