Algor Streng

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Vormsi saar on tervikuna nii riikliku kui rahvusvahelise tähtsusega rohevõrgustiku tuumala, kus väljaspool… Continue reading Algor Streng