Katrina Orusalu

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah. Lageraie ei tohiks olla lubatud. Miks me ometi peame metsi hävitama   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Ikka ja… Continue reading Katrina Orusalu

Külli Jacobson

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Proovisime koos kohaliku mtü’ga lageraie piiranguid viia üldplaneeringus sisse, aga seda meil ei õnnestunud teha. Seejärel proovisime piirata lageraie alasid 0,25 ha ja naabermetsa kõrguse alammäära. Ka see osutus volinike ja vallavalitsuse praeguse koosseisu jaoks… Continue reading Külli Jacobson

Raivo Uukkivi

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Küsimus on segane. Kõrgendatud avalik huvi võib olla ka lennuvälja rajamine ja seal tuleb ikka vägagi lageraie teha, et tagada ohutus. ÜP-s tuleb määrata rohealad ja nende osas kindlasti leppida kokku erinevate piirangutes, sh lageraie… Continue reading Raivo Uukkivi

Ivar Puuram

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Kindlasti tuleks lõpetada lageraied, selleks on olemas paljud muud võimalused kuidas meie metsi majandada.On arvendusraied ,sanitaarraided,valgustusraided   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral… Continue reading Ivar Puuram

Andres Laiapea

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Andres Laiapea

Riido Raja

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Ja. Seisan selle eest, et määrata kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, kuid lageraiet ei saa välistada, see on teatud juhtudel siiski mõistlik ja vajalik. Lisan, et olen üle 20 aasta tegelenud metsa kasvatamise ja varumisega.… Continue reading Riido Raja