Svetlana Gornova

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Toetan   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, ma nõustun   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate… Continue reading Svetlana Gornova