Risto Kaljurand

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, olen valmis seda tegema.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, olen valmis selleks.   Kas te olete valmis… Continue reading Risto Kaljurand

Risto Kaljurand

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, olen valmis seda tegema.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, olen valmis selleks.   Kas te olete valmis… Continue reading Risto Kaljurand

Gaida Kabral

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Loomulikult! Mul on palju mõttekaaslaseid.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Loomulikult! Mul on praegugi vaidlused kohaliku OVga vaidlused pooleli.… Continue reading Gaida Kabral

Anu Laas

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Anu Laas

Pille Lamp

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Pille Lamp

Henri Reitalu

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Raiepiirangud peavad olema aladel, millel on ühiskondlik huvi. Rohealad tuleb kaardistada üle valla koostöös külavanematega, kes teavad küla käimisi ja vajadusi. Tuleb arvestada ka tuleviku vajadustega.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga… Continue reading Henri Reitalu

Piret Pihel

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Loomulikult. Lageraie alal, kus inimesed jalutavad, puhkavad ja naudivad loodust ei ole mõistlik. Seda ei tohi teha.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi… Continue reading Piret Pihel

Juhan Talpsepp

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse?… Continue reading Juhan Talpsepp

Andrus Kallastu

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, kindlasti. Mets ei ole ainult puidu varumise koht. Mets on eestlase jaoks läbi aegade olnud ka koht, kus leida hingerahu ja võimalust keerdu kiskuvaid mõtteid sirgeks mõelda.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud… Continue reading Andrus Kallastu

Aase Sammelselg

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah. Eeldan seejuures, et kõrgendatud avaliku huviga ala määramisel kaalutakse põhjalikult ka erametsaomanike huvisid.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.… Continue reading Aase Sammelselg