sven sildnik

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Nagu hunt, võitlen viimase veretilgani.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Igatahes, igal juhul – põhjendan sellega, et nii õnnestub… Continue reading sven sildnik